Video hướng dẫn đăng ký làm đại lý, CTV
Đăng ký thông tin để nhận website bán hàng

Lưu ý: Tên cửa hàng không được nhập dấu , khoảng trắng, được dùng để làm tên miền website