Hướng dẫn mua hàng

30/09/2020

Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm cần mua. Bạn có thể lọc sản phẩm cần tìm kiếm theo tùy chọn có sẵn như:

  • Loại sản phẩm (như: Sữa nội địa Nhật / đồ dùng gia đình ....)
  • Nơi bán (như: Hồ Chí Minh / Hà Nội ...)
  • Giá sản phẩm 

Bước 2: Chọn sản phẩm yêu thích

  • Bấm Thêm vào giỏ hàng nếu bạn muốn tiếp tục chọn mua sản phẩm khác
  • Bấm Mua ngay nếu bạn chỉ muốn mua sản phẩm đó

Bước 3: Bấm vào biểu tượng giỏ hàng > chọn lại sản phẩm bạn muốn mua > Bấm Mua hàng

  • Chọn mã miễn phí vận chuyển và mã giảm giá (nếu có)
  • Tăng giảm số lượng sản phẩm cần mua (nếu cần).
  • Một số sản phẩm có thể bị giới hạn số lượng được mua.

Bước 4: Chọn địa chỉ nhận hàng, đơn vị vận chuyển, phương thức thanh toán phù hợp

Bước 5: Bấm Đặt hàng và chờ nhận hàng